ΑΠ.ΑΝ.Α. αε

 

 

Αποκομιδή, Ανακύκλωση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αε

Οχήματα καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων

 

Τμήμα Οχημάτων

 

Ο στόλος της ΑΠ.ΑΝ.Α. αποτελείται από:

Δορυφορικά Απορριμματοφόρα: χωρητικότητας 2-6m3 και με ανυψωτικό μηχανισμό κάδων.

Απορριμματοφόρα Μεσαίου κυβισμού: χωρητικότητας 6-12m3 για τον καθαρισμό πόλεων

Απορριμματοφόρα Μεγάλου κυβισμού: χωρητικότητας 14-30m3 για όλους τους τύπους κάδων

Οχήματα πλύσης κάδων: για την αποτελεσματική απολύμανση των κάδων απορριμμάτων

<< Κεντρική