ΑΠ.ΑΝ.Α. αε

 

 

Αποκομιδή, Ανακύκλωση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αε

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας.

 

Κλάδος Υπηρεσιών

 

Οι υπηρεσίες καθαριότητας αποτελούν μια δύσκολη σε οργάνωση και εκτέλεση εργασία για τους Δήμους. παιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και δεν υλοποιούνται πάντα αποτελεσματικά λόγω περιορισμένων πόρων και τεχνογνωσίας του Δήμου.

Η ΑΠ.ΑΝ.Α. αντιλαμβανόμενη την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου αλλά και την ανάγκη για παροχή επαγγελματικών, εστιασμένων και εξειδικευμένων γνώσεων και λύσεων μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση μιας σειράς υπηρεσιών όπως:

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Μεταφορά-Μεταφόρτωση-Ασφαλής Εναπόθεση απορριμμάτων, Καθαρισμός Οδών, Πλύση Κάδων.

<< Κεντρική << Οχήματα