ΑΠ.ΑΝ.Α. αε

 

 

Αποκομιδή, Ανακύκλωση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αε

Μάθετε για εμάς και τι κάνουμε.

 

Σκοπός

 

Η ΑΠ.ΑΝ.Α. αε αποτελεί μια "πράσινη" εταιρεία με περιβαλλοντική συνείδηση, που έχει ως σκοπό να προσφέρει "πράσινες" υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΑΠ.ΑΝ.Α αε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, οχήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και την άρτια τεχνογνωσία ώστε να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα καθαριότητας και συλλογής απορριμμάτων.

Παράλληλα, η ΑΠ.ΑΝ.Α. αε μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού τελευταίας τεχνολογίας αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι εφαρμογές αυτές στηρίζονται στην τεχνολογία των φωτιστικών LED με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 

Δήμος Χερσονήσου, Κοινότητα Βραχασίου (Ηράκλειο Κρήτης), Δήμος Κέρκυρας, Δήμος Βόλου, Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος Σαντορίνης, Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Τι κάνουμε

 
Καθαριότητα
 
Φωτισμός