ΑΠ.ΑΝ.Α. αε

 

 

Αποκομιδή, Ανακύκλωση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αε

 

Η ΑΠ.ΑΝ.Α. παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, αποκομιδή απορριμμάτων, συλλογή υλικών ανακύκλωσης, πλύση κάδων και υπηρεσίες καθαριότητας. Επίσης, αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων φωτισμού οδών και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

 

Υπηρεσίες

Έργα υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων .

Οχήματα

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας

Ηλιακά Φωτιστικά

Φωτιστικά οδών με ηλιακή ενέργεια και λαμπτήρες LED

Φωτισμός LED

Φωτιστικά Τεχνολογίας LED, Εξαρτήματα